Месечен архив: септември 2016

Oxy-Iso – Очила за корекция на цвят за здравните работници

Oxy-Iso - Очила за корекция на цвят за здравните работници | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Цветната слепота може да бъде разочароваща за хората със заболяване и може да създаде предизвикателства за някои медицински специалисти, докато изпълняват ежедневните си задачи. По-специално вените могат да бъдат трудно забележими от нормално виждащите се хора, а още по-трудно е, ако възприятието ви за цвят е изключено. Има и проблеми като забелязване колко е зачервен […]

HemaApp измерва точно хемоглобина в кръвта, използвайки стандартен смартфон

HemaApp измерва точно хемоглобина в кръвта, използвайки стандартен смартфон | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Измерването на хемоглобина в кръвта помага да се диагностицират и управляват редица състояния, но това изисква или изтегляне на кръв, или скъпи пулсови оксиметри. В университета във Вашингтон екип от изследователи искаше да види дали може да се използва общ смартфон (Nexus 5) за извършване на измерването с достатъчно висока точност, за да бъде полезен […]