Изследване не открива доказателства за предаване на SARS-CoV2 от кърмата

[ad_1]

Някои проучвания съобщават за откриване на рибонуклеинова киселина (РНК), специфична за тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) в кърмата от жени, които наскоро са били заразени с вируса. Ново проучване, публикувано на medRxiv* сървър за предпечат, изследва връзката между вирусна РНК и инфекциозен вирус, за да изясни появата на вертикално предаване чрез кърмата.

В момента пандемията от коронавирусна болест 2019 (COVID-19), индуцирана от SARS-CoV-2, е заразила над 134 милиона души по света. Повечето от тях са възрастни, като децата представляват малко малцинство.

Проучване: Няма данни за инфекциозна ТОРС-CoV-2 в човешкото мляко: Анализ на кохорта от 110 кърмещи жени. /></p> </div> <h2>Вертикално предаване чрез кърмене?</h2> <p>Детските инфекции съставляват приблизително 2% от всички инфекции в САЩ. Повечето такива инфекции са леки, с благоприятни резултати, но рядко се съобщава за тежко или фатално заболяване. Болестта може да се усложни, макар и необичайно, от мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C), дори след като детето се е възстановило.</p> <p>В резултат на това COVID-19 по време на бременност и кърмене се превърна в досаден проблем по много начини. Единият е степента, в която бебето е изложено на риск от заразяване с вируса чрез кърмене, наред с други излагания на заразената майка.</p> <p>Някои проучвания показват, че кърмата не предава вируса и повечето здравни организации и професионални органи настояват майките да продължат да кърмят, ако желаят, като се погрижат да се избегне дихателното предаване на вируса, ако наскоро е заразено.</p> <h2>Цели на проучването</h2> <p>По-ранно проучване на същите изследователи показа, че от 64 проби кърма от 18 наскоро заразени жени, само една съдържа вирусна РНК. Инфекциозният вирус не е открит от нито една проба. Освен това пастьоризацията по метода на държача води до вирусно инактивиране.</p> <p>Настоящото проучване търси вирусна РНК в кърмата в по-голяма кохорта. Ако бъде открита, тя се изследва за търсене на субгеномна РНК, показваща активна репликация и следователно вирусна инфекциозност. Изследователите също така установиха, че инфекциозният SARS-CoV-2 може да оцелее при промени в температурата на кърмата.</p> <h2>Вирусна РНК, присъстваща в кърмата</h2> <p>Пробите от кърма от 110 жени включват само 9 с тест за отрицателна полимеразна верижна реакция (PCR), въпреки че имат симптоми, и 36 със симптоми, които не са били тествани, освен 65 положителни. Броят на пробите е 285.</p> <p>Повечето жени са бели испанки, със средна възраст 36 години и около 90% са имали симптоматичен COVID-19. Само около всеки десети е бил хоспитализиран, двама от които с дихателна недостатъчност.</p> <p>Сред хоспитализираните жени две трети са били бременни и две от тях са били тежко болни по време на раждането, изисквайки екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO).</p> <p>Една жена, която няма нито симптоми, нито какъвто и да е резултат от теста, има вирусна РНК в млякото си. Освен това една проба от мляко от шест други жени сред 65-те с потвърдена инфекция съдържа вируса. В тези седем случая повторна проба, събрана 1-97 дни по-късно, не показва вирусна РНК.</p> <p>Сред тази група от седем, нито едно от техните бебета не е имало признаци на инфекция след кърмене.</p> <h2>Няма данни за ТОРС-CoV-2</h2> <p>От общата група проби от кърма, 160 са култивирани за вирус и се търси субгеномна РНК, като се използва верижна реакция на реверсивна транскриптаза-полимераза в реално време (RT PCR). Последното се отнася до РНК, произведена по време на репликацията на вируса за синтез на протеин.</p> <p>Всички култури са отрицателни и sgRNA не е открита. Тестът за sgRNA обаче дава положителни резултати само при около 50% от назофарингеалните проби с положителни култури.</p> <h2>Тестване за устойчивост на вируси в кърмата</h2> <p>За да се гарантира, че SARS-CoV-2 може да продължи в замразено размразено майчино мляко и да бъде открито от културата, изследователите добавят проби от мляко от две здрави жени с инфекциозен вирус и след това замразяват и размразяват млякото.</p> <p>След като млякото се съхранява три дни при 4 ° C, то се култивира. Дори след три цикъла на замразяване-размразяване, пробите са силно положителни за вируса, показвайки цитопатичен ефект в културата. Това изключва фалшиво отрицателни резултати от инактивирането на вируса от температурните промени по време на съхранението на експерименталните проби в това проучване.</p> <h2>Какви са последиците?</h2> <p>Резултатите категорично предполагат, че кърменето не е противопоказано при жени, които наскоро са били заразени с ТОРС-CoV-2. Това проучване използва много вирусни култури, за да изследва риска от вертикално предаване и скоростта на поява на вирусна РНК в кърмата.</p> <p>“<em>Установихме, че РНК на SARS-CoV-2 рядко се открива в проби от кърма от жени с потвърдена инфекция с SARS-CoV-2</em>.

За потвърждаване на това заключение ще са необходими допълнителни изследвания.

*Важно съобщение

medRxiv публикува предварителни научни доклади, които не са рецензирани и следователно не трябва да се считат за убедителни, да насочват клиничната практика / свързаното със здравето поведение или да се третират като установена информация.

[ad_2]