Хуманоидният робот iCub влиза в рехабилитационно заведение за лечение на деца с аутизъм

Хуманоидният робот iCub влиза в рехабилитационно заведение за лечение на деца с аутизъм | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

За първи път в света хуманоидният робот iCub, разработен и построен от изследователи от IIT-Istituto Italiano di Tecnologia (Италиански технологичен институт), влиза в рехабилитационно заведение, за да участва в експериментална терапия за лечение на когнитивни нарушения при деца с състояние на аутистичния спектър.

Експерименталният протокол е определен от екипа на IIT „Социално познание в взаимодействието между човек и робот“, воден от изследователя Агнешка Виковска, в сътрудничество с рехабилитационния екип на Центъра „Богиано Пико“ -опера „Дон Орионе“ в Генова, здравен център, специализиран в лечение на различни състояния на невроразвитието. Първоначалната фаза на терапия включва 50 деца и ще продължи до юни 2021 година.

Състоянието на аутистичния спектър (ASC) е изключително сложно състояние, което започва в детска възраст и има тенденция да продължи в юношеска и зряла възраст. Той присъства в около 1% от световното население. СЗО изчислява, че в световен мащаб едно на 160 деца има ASD. Не е известно лечение за ASC, но специфичното поведенческо лечение може да намали трудностите в комуникацията и социалното поведение, с положително въздействие върху качеството на живот на хората.

Експерименталният протокол за обучение на IIT и Opera Don Orione се ражда от идеята да се комбинират научните изследвания и най-модерната технология за обслужване на деца и техните семейства в клиничен контекст. Протоколът отразява мултидисциплинарен подход за разбиране и лечение на ASC, където клиницистите и изследователите си сътрудничат, за да въведат използването на хуманоиден робот iCub в терапевтичния път на деца с ASC.

Изследователите от IIT, водени от Агнешка Виковска, предположиха, че за някои деца от ASC хуманоиден робот като iCub може да представлява по-лесен аналог за взаимодействие с друг човек. Това може да се дължи на факта, че роботът е „опростена“ версия на човек и може да бъде по-малко поразителен по отношение на количеството изложени сигнали в поведението. Роботът може да бъде и много по-предсказуем и стереотипен в поведението си – характеристика, която е изключително важна за деца, диагностицирани с ASC.

„Роботът може да повтори едно и също действие по абсолютно същия начин многократно, което би било невъзможно за човек“ – обяснява Агнешка Виковска, координатор на социалното познание в екипа за взаимодействие между човек и робот на IIT. „Нашата дейност в центъра Boggiano Pico подчертава значението на мултидисциплинарността и използването на нови технологии като роботика в клиничен контекст“.

Роботът iCub ще се използва, за да помогне на децата да развият умения за взимане на перспектива, тоест за разбиране на гледната точка на другите. Всъщност хората с ASC могат да имат трудности при разбирането на пространствената перспектива на онези, които са пред тях, и този тип способности са в основата на много други социални умения.

По-конкретно, обучението включва инсталация, състояща се от специална маса, проектирана от екипа на Wykowska и конструирана от механичната работилница на IIT. Масата е оборудвана с инструменти, позволяващи взаимодействие между робота и детето, докато манипулира обекти. Масата включва мобилна тава за размяна на предмети, прозрачен “прозорец”, за да се осигури безопасно взаимодействие, и кубчета от пяна с различни форми и цветове на всяко лице.

„По време на обучението роботът iCub обменя един от кубчетата пяна с детето и наблюдава едно от лицата му“, обяснява Давиде Гилиньо, изследовател на IIT в екипа на Виковска. “Тогава терапевтът пита пациента кой образ или цвят на лицето на куба, според него или нея, гледа роботът.”

С конкретни думи, аз съм напълно способен да опиша положението на предметите по отношение на себе си и следователно по отношение на друг човек. За тези със състояние на аутистичен спектър тази компетентност може да не е толкова непосредствена. Придобиването на способността за обработка на пространствена информация, свързана с различна гледна точка от собствената, би могло да помогне за развиване на умения, свързани със сферата на съпричастност, като познаване на собствените емоции, техния контрол, разпознаване на емоциите на другите и управление на взаимоотношенията. ”

Д-р Федерика Флорис, психолог, Център Богжано Пико

Центърът Boggiano Pico проследява около 200 деца и юноши с различни състояния на невроразвитие, 80 от тях са диагностицирани със състояние на аутистичен спектър. Обучението предвижда участието на 50 деца в ранното им детство, които проявяват ASC по уникален начин без други неврологични състояния. Във всяка тренировка роботът iCub подкрепя терапевта и участва в обучението до степен, която е адекватна на специфичните умения на всяко дете. Лечението с робота е интегрирано в терапия, включваща други интервенции върху двигателните, социално-релационни и комуникативни способности, съгласно националните насоки за рехабилитация.

„Целта на обучението е да се провери ефективността на новите протоколи за лечение, като се интегрират моделите за рехабилитация, препоръчани понастоящем за състоянието на аутистичния спектър, с по-специфични интервенции за социални умения. В дългосрочен план перспективата е да се получат нови инструменти, които подпомагат мултидисциплинарния екип в грижите за деца и юноши. Въпросът, на който искаме да отговорим, е: могат ли роботите и изкуственият интелект да се превърнат в допълнителни инструменти, с които да придобият нови умения и да подобрят качеството на живот на децата със състояние от аутистичния спектър?

Целта през следващите години е да се разработят допълнителни протоколи за обучение, които могат да помогнат на децата със състояние от аутистичния спектър да подобрят специфични умения.

Това сътрудничество обогатява контекста на Центъра за човешки технологии на Италианския технологичен институт (CHT-IIT @ Erzelli), който, също благодарение на подкрепата на Regione Liguria, е създаден, за да се свърже с клиничната и болничната среда на територията за прехвърляне резултатите от фундаментални изследвания на реалния контекст, водещи до конкретни ефекти върху благосъстоянието на хората.