СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ SEAS 06-08.09.2019 Г. | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️
Специализация SEAS 06-08.09.2019 г.

SEAS ”Scientific Exercises Approach to Scoliosis” – научен подход за упражнения прин сколиоза.Scientific Exercises Approach to Scoliosis (SEAS) е подход, разработен в Италия от Istituto Scientifico Italiano Cоlonna vertebrale (ISICO). В основата на SEAS стои специфичната активна триизмерна самостоятелна корекция и стабилизация на гръбнака. Информация, подкрепяща научната достоверност на подхода SEAS, бихте могли да прочете в публикациите на сайта на ISICO: https://en.isico.it/research. ISICO, в подхода си към неоперативното лечение на сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).Индивидуалната програма се определя в зависимост от степента и вида на сколиозата, както и от способностите на пациента за концентрация. Пациентите посещават индивидуални занимания.

Признати методи за неоперативно лечение на сколиозата. До този момент са научно обособени общо седем метода в света, които редовно публикуват и докладват резултати за тяхното приложение. Описани са в статията „Специфични за сколиоза физиотерапевтични упражнения при подрастващи с идиопатична сколиоза“, публикувана в European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, февруари 2014, колектив от авторите Josette Bettany-Salticov, Eric Parent, Michaele Romano, Monica Villagrasa.

Признатите школи са: Schroth BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) – Испания SEAS – Scientific Exercise Approach to Scoliosis – Италия FITS – Functional Individual Therapy for Scoliosis – Полша Schroth Method – Германия Dobomed – Полша Side Shift – Япония The Lyon Approach – Франция