И двете тРНК ваксини предпазват от симптоматично заболяване с SARS-CoV-2 Delta вариант

Ново проучване, публикувано на сървъра за предпечат medRxiv* показва, че след нарастването на делта варианта на тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), двете ваксини с месинджърска рибонуклеинова киселина (мРНК) имат широко различна ефективност срещу този вирус. Това изисква допълнително проучване, за да се разбере как тези ваксини се различават по индуцирането на имунитет, може би поради режимите на дозиране или състава.

И двете тРНК ваксини предпазват от симптоматично заболяване с SARS-CoV-2 Delta вариант | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Заден план

Пандемията от коронавирус 2019 (COVID-19) е заразила над 240 милиона души по света и е причинила смъртта на над 4,3 милиона. Ранните и безпрецедентни инвестиции във ваксини доведоха до спешно разрешаване на две иРНК ваксини, включително BNT162b2 от Pfizer/BioNTech и mRNA-1273 от Pfizer. Към момента на одобряването им и двете ваксини показват 94-95% ефикасност срещу симптоматичния COVID-19 в рамките на 7-14 дни след втората доза.

Към 10 август 2021 г. само около 59% от населението на САЩ е било ваксинирано. Освен това само 30,2% от световното население е получило поне една доза ваксина срещу COVID-19. Взети заедно, бавният брой ваксинации в световен мащаб позволи да се появят други варианти на SARS-CoV-2, някои от които са свързани с повишена устойчивост на неутрализация от антитела, предизвикани от естествена инфекция или ваксинация.

И двете тРНК ваксини предпазват от симптоматично заболяване с SARS-CoV-2 Delta вариант | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️Преглед на изследването. (А) Извличане на съвпадащи ваксинирани и неваксинирани кохорти за сравняване на ефективността на иРНК ваксините COVID-19 mRNA1273 и BNT162b2. Процесът на съвпадение дава 25 689 тройни индивиди (един неваксиниран, един ваксиниран с mRNA-1273, един ваксиниран с BNT162b2) от Минесота, които са съпоставени въз основа на възраст, пол, раса, етническа принадлежност, история на предишна SARS-CoV-2 PCR тестване и дата на ваксинация. (Б) С кохортите, описани в (А), ние оценихме общата ефективност на всяка ваксина, като сравнихме кумулативната честота на инфекция във всяка ваксинирана кохорта в сравнение с съвпадащата неваксинирана кохорта. Ние също така оценихме относителната ефективност на всяка ваксина (т.е. честотата на инфекция в кохортата иРНК-1273 в сравнение с кохортата BNT162b2).

Какви бяха констатациите?

Настоящото проучване показа, че между януари и юли 2021 г. в американския щат Минесота ваксините mRNA-1273 и BNT162b2 са били съответно 86% и 76% ефективни за предотвратяване на инфекция с SARS-CoV-2, започвайки от 14 или повече дни от втората доза.

Завършената ваксинация с BNT162b2 и иРНК-1273 намалява риска от хоспитализация с COVID-19 съответно с 85% и 92%. Освен това приемът в интензивното отделение (интензивно отделение) от тези две ваксини е намален съответно с 93% и 87%. Смъртността с двете ваксини е нулева.

Изследователите установяват, че с увеличаването на случаите на COVID-19 в щата през юли 2021 г., ваксината mRNA-1273 показва 76% ефективност, докато ефикасността на ваксината BNT162b2 срещу инфекция с SARS-Cov-2 е само 42%. Важно е да се отбележи, че тези цифри отразяват само степента на инфекция с SARS-CoV-2, а не процента на хоспитализация при ваксинирани индивиди.

Пробивните инфекции са много по-ниски в кохортата на иРНК-1273 в сравнение с кохортата BNT162b2. Процентът на заболеваемост е съответно 0,017 срещу 0,031 за коефициент на честота на разпространение (IRR) от 0,56. Тъй като рискът от инфекция е сходен в началото и за двата варианта, тази констатация е значителна.

И двете ваксини обаче са еднакво ефективни при намаляване на хоспитализацията и приема на интензивни отделения, съответно при IRR от 0,57 и 0,53, без смъртни случаи в нито една кохорта.

След това учените разшириха своите наблюдения, за да пробият инфекции от други държави, обхванати от здравната система на клиниката Майо, като Уисконсин, Аризона, Флорида и Айова. В по-голямата си част пълната ваксинация с иРНК-1273 намалява риска от пробивни инфекции, като ВРС от 0,29 до 0,52 в тези състояния; с изключение на Айова, където беше нула.

Когато всички състояния са с клаб, IRR е 0,50, което показва, че рискът от пробивни инфекции се намалява наполовина от ваксината mRNA-1273, като най-голямото намаляване на риска се наблюдава през юли, при 0,44. Към този момент доминиращият циркулиращ щам SARS-CoV-2 в САЩ беше вариантът Delta.

Във Флорида през юли 2021 г. рискът от инфекция е намален с 60% след иРНК-1273. Отново, хоспитализациите са намалени наполовина след ваксинация с иРНК-1273 в сравнение с BNT162b2, докато процентът на прием в интензивно отделение е сходен и с двете.

Рискът от усложнения е сходен между двете ваксини. На 21 ден рискът за всички гореспоменати събития, вариращи от хоспитализация до смъртност, е сравним.

Какви са последиците?

Пробивните инфекции намаляха общественото доверие във ваксините срещу COVID-19. Това е съчетано с лабораторни доказателства, че индуцираните от ваксина антисеруми не успяха да неутрализират по-новите варианти на SARS-CoV-2, които предизвикват безпокойство (VoCs), като например Delta варианта, толкова ефективно, колкото и при по-старите щамове.

Настоящото проучване показва продължаваща висока ефикасност на ваксината срещу инфекция с SARS-CoV-2 и срещу тежък COVID-19. Сравненията между двете показват, че пробивните инфекции са само наполовина по-чести при тези, които са били ваксинирани както с ваксините mRNA-1273 и BNT162b2 в няколко държави.

Предишно проучване показва подобни находки, като BNT162b2 предотвратява 88% от симптоматичната инфекция с Delta вариант в сравнение с 94% с алфа вариант. И двете наблюдения са показателни за високата ефикасност на ваксината BNT162b2.

Второ, и двете ваксини, по -специално ваксината BNT162b2, показаха намалена ефективност през юли, когато разпространението на варианта Delta се покачваше. Няколко допълнителни фактора може да са допринесли за това, освен загубата на неутрализираща активност.

Например, всяка доза мРНК-1273 осигурява три пъти повече копия на кодираща шипове иРНК от BNT162b2, което може да предизвика по-силен имунен отговор. Двете ваксини също използват различни липидни наночастици за капсулиране.

И двете ваксини показват сходна ефикасност при предотвратяване на усложнения, свързани с COVID-19. Като цяло и двете ваксини продължават да изпълняват първоначалната си цел за намаляване на тежестта на симптоматично заболяване, хоспитализация и смърт, свързани с инфекция с SARS-CoV-2.

Неправилно е да се считат тези ваксини за неефективни, тъй като те не са 100% ефективни за предотвратяване на инфекция с SARS-CoV-2. Реалността е, че много малко ваксини са напълно ефективни, особено за вируси, които причиняват значителна част от асимптоматичните инфекции. Грипните ваксини, прилагани годишно в САЩ, например, са ефективни за намаляване на между 20-60% от инфекциите.

Въпреки локализирания характер на изследваните кохорти, настоящото проучване показва, че в реалния свят една ваксина предлага по -голяма защита от другата и двете са били по -ефективни по -рано в пандемията в сравнение с сега. Имайки предвид тези данни, авторите настояват, че тези тРНК ваксини са силно защитни срещу тежък и критичен COVID-19 и срещу инфекция с SARS-CoV-2.

*Важно съобщение

medRxiv публикува предварителни научни доклади, които не са рецензирани и следователно не трябва да се считат за окончателни, да ръководят клиничната практика/поведение, свързано със здравето, или да се третират като установена информация.