BrainScope Ahead 300 – Устройство за оценка на травматично мозъчно нараняване.

Напред 300

BrainScope, фирма Bethesda, Мериленд, която работи с Министерството на отбраната на САЩ за разработване на технология за оценка на травматични мозъчни наранявания (TBI), току-що спечели разрешение от FDA за най-новото си устройство Ahead 300. Това е първият от продуктите на компанията, който всъщност ще се разпространяват комерсиално и се рекламира като най-модерната им версия.

Той може да осигури бърза електроенцефалографска (ЕЕГ) оценка на лице, което е претърпяло нараняване на главата, като използва еднократни електроди и свързан смартфон за обработка на информацията. Той разчита на собствените алгоритми на фирмата и машинното обучение, за да открие определени модели и корелации в записаните мозъчни вълни.

След теста той изготвя доклад, който подчертава важни аспекти, които са забележителни. След това те могат да бъдат използвани, за да помогнат да се установи диагнозата.

Връзка: Начална страница на BrainScope …

Чрез: BrainScope