Графен биосензор, разработен за бързо тестване на COVD-19

Изследователи от Корейския институт за фундаментални науки, Корейски изследователски институт по химическа технология и сътрудници публикуват статия за разработването на тест, базиран на графен, за SARS-CoV-2, вирусът, причиняващ COVID-19, от назофарингеални тампони. Те са установили, че той може да открие SARS-CoV-2 в клинични проби при концентрация от 242 копия на mL. и по-голямо, значително постижение.

Текущите диагностични тестове за COVID-19 използват RT-PCR, усилвайки SARS-CoV-2 РНК от проби на пациенти, така че могат да бъдат открити малки количества вирус. Отнема най-малко 3 часа, включително методи за приготвяне на РНК. Изследователите, които инициираха това ново проучване, искаха да разработят по-бърз тест директно от тампони на пациенти, без стъпки за подготовка на пробата.

Графен биосензор, разработен за бързо тестване на COVD-19 | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Тестът се основава на полеви транзистор, включващ лист графен. Повърхността на графена е покрита с антитела, специфични за SARS-CoV-2. Когато се добавят SARS-CoV-2 или вирусен протеин, сензорът открива промяна в електрическия ток.

Без специфична подготовка на пробата сензорът може да прави разлика между здрави и болни пациенти. Изследователите отбелязват, че тестът е бил около 2-4 пъти по-малко чувствителен от RT-PCR, но могат да бъдат изследвани различни материали за подобряване на съотношението сигнал / шум.

Публикацията в списание ACS NANO: Бързо откриване на причинител на COVID-19 (SARS-CoV-2) в проби от назофарингеален тампон на човек с помощта на биосензор, базиран на полеви транзистор

Чрез: ACS