Магнитно контролирани микроботове за лечение на хипертермия на мястото на тумора

Изследователи от Института за наука и технологии Daegu Gyeongbuk в Южна Корея са разработили биоразградими микророботи, които могат да бъдат контролирани по магнитен път, за да доставят лекарства и да осигуряват лечение на хипертермия на мястото на тумора.

Това последно изследователско усилие се опитва да осигури възможност за доставка на два различни вида терапия чрез създаване на биоразградими микророботи, които могат да бъдат активирани, когато са в близост до тумор. Микророботите се състоят от биоразградим полимер, натоварен с магнитни наночастици и капсулирано химиотерапевтично лекарство.

В момента химиотерапията е засегната от сериозни странични ефекти, така че изследователите се опитват да разработят по-насочени наносистеми, които могат да доставят лекарства директно до мястото на тумора. Леченията за хипертермия, при които топлината се прилага на тумор, за да убие клетките в него, придобиват популярност. Трудно е обаче точно да се ограничи доставената топлина до мястото на тумора, което означава, че има потенциал за увреждане на здравите тъкани наблизо.

Магнитно контролирани микроботове за лечение на хипертермия на мястото на тумора | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Вместо да засягат цялото тяло, микророботите могат да се активират безжично само когато са на мястото на тумора. Използването на електромагнитна задействаща система за генериране на променливо външно магнитно поле на мястото на тумора позволи на изследователите да генерират топлина от магнитните наночастици в микроботовете, осигурявайки локален хипертермичен ефект. Движението на микроботовете може да се контролира и чрез дистанционно прилагане на въртящо се магнитно поле.

Магнитно контролирани микроботове за лечение на хипертермия на мястото на тумора | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Топлината, генерирана от магнитните наночастици, също увеличава скоростта на дифузия на капсулираното химиотерапевтично лекарство. Всъщност, в зависимост от вида на приложеното магнитно поле, изследователите могат да настроят плътно профила на освобождаване на лекарството и постигнатия хипертермичен ефект, за да осигурят оптимална ефикасност.

Досега изследователският екип е тествал тяхната система инвитрои установиха, че микророботите могат ефективно да убиват култивирани ракови клетки, когато прилагат подходящите магнитни полета. След приключване на лечението микророботите се разграждат и изчезват от тялото.

„Очакваме да подобрим лечението на рака чрез нашето изследване, повишавайки ефективността на лечението на рака и намалявайки страничните ефекти“, каза Хонгсу Чой, изследовател, участващ в изследването. „Чрез непрекъснато извършване на последващи изследвания с болници и свързани фирми, ние ще се стремим да разработим система за прецизно лечение, базирана на микророботи, която да може да се използва в реални медицински обекти.“

Чрез: Институт по наука и технологии Daegu Gyeongbuk