Представен е хирургическият робот Loop-X Imaging

Представен е хирургическият робот Loop-X Imaging | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Brainlab, извън Германия, току-що представи своя водещ мобилен интраоперативен робот за изображения Loop-X, специално проектиран за гръбначни хирургични процедури. Разработено от medPhoton, австрийска компания, сега устройството е ядрото на изображенията на Brainlab.

Представен е хирургическият робот Loop-X Imaging | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Устройството предлага 2D и 3D интрапроцедурни изображения, при необходимост се движи заедно с хирургическия работен поток и стои далеч от пътя на клиницистите и роботизираните инструменти. Неговите действия могат да бъдат автоматизирани, за да помогнат за ускоряване на процедурите, и разполага с нови технологии за оптимизиране на изображенията.

Една интересна характеристика на Loop-X е неизоцентричното движение на рентгеновия източник и детектора. За разлика от други CT изображения, двете не винаги са директно една срещу друга и рентгеновият лъч винаги се насочва към детектора. Това позволява на устройството да насочва по-добре специфичната анатомия, която ни интересува, като същевременно минимизира доставената доза радиация. В допълнение, способността може да се използва за по-добро разглеждане на анатомията в по-голям мащаб чрез широко преместване на лъча по-близо до външния ръб на скенера.

Loop-X може да създава както 2D, така и 3D изображения и има възможности за по-добро показване на меките тъкани. Той се интегрира с другите хирургични устройства на Brainlab, за да работи безпроблемно заедно и да се отстранява, когато е необходимо.

Представен е хирургическият робот Loop-X Imaging | ✅ Д-р Стоян Арнаудов - Ортопед | Травматолог ⭐️

Страница на продукта: Loop-X

Чрез: Мозъчна лаборатория