Приложение на технология Plasmolifting™ в ортопедията, травматологията и възстановителната медицина

Съгласно статистиката, от заболявания на ставите старда всеки трети човек. Тези заболявания се делят на възпалителни артрити и дегенеративно-дистрофични артрози.
Остеоартрозата (ОА) — хронично прогресиращо заболяване на ставите, характеризиращо се с дегенерация на ставния хрущял с последващи измения в субхондралната кост и развитие на гранични остеофити, което води до загуба на хрущяла и съпътстващи поражения на други компоненти на ставите (синовиалната обвивка, сухожилията). Медикаментите, които назначават на болния при артрози и артрити, в повечето от случаите имат действие, което е насочено само на купиране на болковия синдром и на възпалителната реакция. Така, дадените лекарства само в известна степен премахват болезнените симптоми, но не се борят с причината на тези заболявания. Това са различни видове аналгетици(включително наркотични), нестероидни противовъзпалителни средства, кортикостероиди, психотропни препарати и миорелаксанти. Често се използват различни кремове, мазила за външно приложение и хондропротектори за инжекционно приложение.
Най-ефективни средства, използвани при лечението на ОА към днешна дата под формата на инжекции, се считат хондропротекторите. Те могат да бъдат предимно от животински произход(суровина за тази група служат морски безгръбначни животни и някои видове сьомга, риба) или растителни(състоящи се от специализирани компоненти на някои видове боб, соя и авокадо). И въпреки, че хондропротекторите — това са комплекс от сулфати на глюкозамин и хондроитин, който предоставя на клетките на ставата (на хондроцитите и хондробластите) възможността да синтезират протеогликани от готови молекули, състава на лекарството все пак е донорско за организма, което може да попречи на вграждането на молекулите в биохимичните процеси на клетките, а ако вземем предвид и това, че голям процент от хондроцитите и хондробластите са вече разрушени, след предоставянето на „строителен материал“ на клетките, не може да стартира процеса на възстановяване на ставите. Освен това, те изискват продължителен прием, не по-малко от 4-8 седмици, и не дават бързо облекчаване на болковия синдром.

Наред с другите инжекционни техники, често приложение имат и кортикостероидите. Тяхно положително свойство е, че бързо потискат болката и възпалението при синовити (отоци и подуване) на ставите. Въпреки това, продължителната употреба на кортикостероиди води до разрушаването на тъканите на ставата и привикване на организма към тях.
Още един от методите, който оказва влияние върху патогенетичните връзки на протичащите процеси, е инжектирането на хиалуронова киселина. Хиалуроновата киселина е структурна единица на тези тъкани, тя е в състава на синовиалната течност и за известно време е в състояние да компенсира в ставата отсътстващата смазка, но тези инжекции са много скъпи, възможни са алергични реакции, необходими са продължителни курсове на инжектиране, а това означава отново проблеми с нараняването и инфекцията на ставата, а ефектът трае не повече от 3 месеца.
Необходимо е да се подчертае, че горе- описаните методи и препарати се използват в качеството на поддържащи компоненти, не оказващи регенеративно въздействие, в порочна схема, не водеща до излекуване.
Като нов и безопасен биологичен стимулатор, който въздейства на цялата верига за регенерация на всички тъкани едновременно: кост, хрущял, ставни връзки, мускули — се предлага интра- и периартикуларнната инфилтрация на тъканите с помощта на тромбоцитна автологична плазма (ТАП) получена по технологията Plasmolifting™.
Plasmolifting™ — това е това е уникална разработка на руските учени – професор, д. м. н. Ренат Ахмеров и к. м. н. Роман Зарудия, представлява инжекциона процедура за локална стимулация на регенеративните процеси в тъканите, позволяваща с помощта на тромбоцитна автологична плазма(ТАП), получена от собствената кръв на пациента, да се активират регенеративните процеси в тези ситуации, когато тяхната ефективност не е достатъчно висока, или когато разрушителните процеси преобладават над процесите на синтеза в меките и костните тъкани.
Плазмата – течната тъкан, това е уникален продукт на нашето тяло, която дава възможност за провеждане на процедурата Plasmolifting™ с комфортни усещания, и никога няма да предизвика алергична реакция. Плазмата на кръвта – се състои главно от протеини, соли и витамини: албумини(около 4,5%), глобулини (2-3%), фибриноген (0,2-0,4%), хлориди на Na, K и Ca, лактат, пируват, аминокиселини, липиди и други елементи, подбрани от природата в оптимално съотношение за всеки индивид. Качеството на плазма, както и ефекта от процедурите Plasmolifting™, зависи от общото състояние на донора/пациента.
Тромбоцита – представлява клетка с дискообразна форма, с гладка мембрана. В организма тромбоцита изпълнява много важни функции, сред които на първо място са инициацията на репарацията на тъканите, регулирането на местния имунитет и влиянието върху протичането на възпалителните реакции. В цитоплазмата на неактивен тромбоцита, са разположени различни видове гранули и цитокини, които допринасят за регенерацията на увредените тъкани. В алфа-гранулите на тромбоцитите са разкрити над 30 растежни фактори, които са в състояние да влияят върху процесите на възстановяване на всички тъкани, стави едновременно: костите, хрущяла, на свързващия апарат и мускулите. От тях най-голямо значение имат: тромбоцитарния растежен фактор (PDGF) — стимулира хемотаксиса, митогенеза на фибробластите, синтеза на колаген; ендотелиален растежен фактор (PDEGF) — оказва стимулиращо действие върху ендотелните клетки; трансформиращ растежен фактор (TGF-ß). Последният представлява голяма група протеини, някои от които и морфогенните протеини модулират клетъчната пролиферацията и диференцировката на малодиференцирани клетки на остеобластите, увеличават синтеза на извънклетъчния матрикс на костта и инхибира неговата деградация и други растежни фактори.
При контакт с субендотелиалните структури на съдовите стени – колаген, микрофибрили, тромбоцитите се активират и растежните фактори се освобождават от алфа-гранулите. При това дисковидната форма на тромбоцита се променя в сферична, у тях се образуват израстъци, и активираните тромбоцити се прикрепят към колагеновите влакна, при което започва изхвърляне на съхраняваните вътре елементи, включително и на растежните фактори, като стимулира обновяването на тъканите.
Технология Plasmolifting™ – получаване на аутоплазма, съдържаща тромбоцити, според метода Plasmolifting™, включва отделяне на плазмата и на тромбоцитите от еритроцитите и левкоцитите, с помощта на специализирани епруветки Plasmolifting™. Те съдържат сепарационен лабораторен филтър(гел) и антикоагулант(натриев хепарин). Съдържанието на епруветките е предназначенно за приложение IN VIVO, т.е. за безопасно въвеждане в тъканите на човека, което е основната разлика от конвенционалните лабораторни епруветки, които са предназначени само за лабораторни изследвания на кръв – IN VITRO!!! .
Как работи Plasmolifting™(Плазмолифтинг) в ортопедията?
По време на процедурата, от кръвта се отделя плазма, съдържаща тромбоцити (инжекционна форма на автологична плазма), която се инжектира в меките тъкани окръжаващи ставата или непосредствено в самата става. Инжектираната автоплазма намалява възпалителният процес и болките, възстановява обема на движенията в ставата. Включването на Plasmolifting™ в програмите на лечение, позволява да се намали количеството на използваните медикаменти, или въобще да се изключи тяхното използване, което води до намаление на токсическото въздействие на медикаментите. Стратегия за прилагане на ТАП се състои в подобряване и ускоряване на процесите на естествените механизми за регенерация на меки и твърди тъкани. Прилагането на ТАП за комплексна терапия на ОА на големите стави, при I-II степен на тежест, се проявява в намаляване на болковия синдром, увеличаване на обема на движение в ставата, подобряване на опорно-двигателната функция на долните и горните крайници, удължаване на периода на ремисия на болестта. Инжектирането на автоплазмата намалява срока на лечението до 2-3 пъти.

Показания:
• артрити;
• деформиращи артрози;
• резорбция на костната тъкан;
• алгоспазъм на шийни мускули
• и мускули на гърба и на краката;
• остеохондроза;
• спортни травми;
• рехабилитация след операции, протезиране или травми.
Ефекти:
• отстраняване на мускулни спазми, болки;
• възстановяване на ставната течност
• подобряване на храненето на ставният хрущял и ускорение на неговото възстановяване;
• активизация на кръвоснабдяването на поразената става;
• намаляване на натоварването на поразените ставни повърхности и увеличаване на растоянието между тях;
• усилване на мускулите в областа на болната става;
• увеличаване на подвижноста на ставата;
• значително намаляване на срока на рехабилитация след травми, операции, протезиране.

Plasmolifting™ в комплекс с хондропротекция, хомеосиниатрия и фармакопунктура прави възможно почти пълното възстановяването на хрущялните и съединително-тъканните структури на всички стави на човешкото тяло. Комплексното прилагане на тези методи помага да се отложи или въобще да се отстрани необходимоста от хирургична намеса.